Huisregels

Erecode van vechtsport

“Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

 

Wanneer u of uw kinderen lid worden van Yunde Wushu dient u de onderstaande huisregels te aanvaarden en respecteren.

 Gedragsregels voor het lid

 • Volg de instructies van de leraar en zijn assistenten op;
 • Heb respect voor andere leerlingen;
 • Wij zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet;
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties;
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt;
 • Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport;
 • Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig;
 • Train met gezond verstand en neem niet onnodig risico’s;
 • Yunde Wushu is niet aansprakelijk voor letsel van welke aard dan ook, opgelopen tijdens training of wedstrijden, voor verlies of diefstal van kleding, geld, enz.;
 • Betaal de contributie op tijd en in zijn geheel;
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden;

 

Gedragsregels voor de trainer

 De trainer:

 • heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders
 • brengt leden passie bij voor de sport
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
 • zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
 • ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden
 • creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen
 • houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen
 • behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau
 • heeft aandacht voor fair play
 • gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden
 • zorgt er voor de huis- en gedragsregels voor de leden nageleefd worden.

 

 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

 De ouder:

 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen
 • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders
 • zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
 • ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag