Yunde (betekenis)

De naam Yunde is opgebouwd uit 2 Chinese karakters: Yun (云) en De (德).

云 Betekent letterlijk Wolk en symboliseert Rust en Balans. De “wolk-hand” (云手) beweging binnen Wushu en Tai Chi is een beweging om te ontwijken en verdedigen (denk aan “wax-on, wax-off” :D)

德 Betekent Ethiek en staat hier specifiek voor de Martiale Ethiek of Wu De (武德). Martiale Ethiek is een belangrijke gedragscode binnen de Oosterse vechtkunsten welke nederigheid, respect, deugd, loyaliteit, wilskracht, uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, geduld en moed omschrijft. Binnen de Japanse vechtsporten staat dit bekend als Bushido.